Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng

Luật thừa phát lại | 02/04/2019 | 56 lượt xem

Thông tư này hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại liên quan đến việc yêu cầu cung cấp thông tin về số dư tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi của người có nghĩa vụ thi hành án là khách hàng tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở các tỉnh, thành.

Liên hệ nhận văn bản: vibang@bacvietluat.vn 

THỪA PHÁT LẠI tổng hợp)

Bình luận
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Để thường xuyên cập nhất thông tin luật trong nước & thế giới.