Nghị định sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Tp.HCM

Luật thừa phát lại | 02/04/2019 | 56 lượt xem

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

THỪA PHÁT LẠI tổng hợp) liên hệ với chúng tôi lấy văn bản 

 

Bình luận
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Để thường xuyên cập nhất thông tin luật trong nước & thế giới.