Nghị định 61/2009/NĐ - CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Tp.HCM

Luật thừa phát lại | 02/04/2019 | 45 lượt xem

Nghị định này quy định về Thừa phát lại, văn phòng Thừa phát lại; phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

THỪA PHÁT LẠI tổng hợp) liên hệ với LUẬT BẮC VIỆT lấy văn bản

Bình luận
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Để thường xuyên cập nhất thông tin luật trong nước & thế giới.