dịch vụ tống đạt văn bản là gì

Tư vấn cách yêu cầu tổng đạt | 02/04/2019 | 43 lượt xem

Văn phòng thừa phát lại thực hiện tống đạt các văn bản, quyết định của Tòa án và Cơ quan thi hành án trên địa bàn Tp.

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại địa bàn do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Văn phòng thừa phát lại sẽ thực hiện tống đạt các văn bản, quyết định của Tòa án và Cơ quan thi hành án trên địa bàn nơi có trụ sở . Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tại Hà Nội do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật. Văn phòng Thừa phát  lại được quyền thỏa thuận để tống đạt các văn bản của Cục Thi hành án dân

Văn phòng Thừa phát  lại được quyền thỏa thuận để tống đạt các văn bản của Cục Thi hành án dân sự thành phố địa phương, các Chi Cục Thi hành án dân sự quận, huyện tại thành phố địa phương ; Tòa án nhân dân thành phố địa phương và các Tòa án nhân dân quận, huyện tại thành phố tại địa phương đó.

Thừa phát lại có quyền thực hiện việc tống đạt các văn bản của Tòa án, Cục Thi hành án dân sự và Chi Cục Thi hành án dân sự nói trên ngoài địa bàn thành phố địa phương đó.

Cần tư vấn về cách thức sử dụng thừa phát lại hay vi bằng xin liên hệ luật sư: 03877696666.

Bình luận
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Để thường xuyên cập nhất thông tin luật trong nước & thế giới.