Vi bằng kiểm tra thông tin

Dịch vụ lập vi bằng | 02/04/2019 | 30 lượt xem
Khi một nhân viên nghỉ việc và mang theo máy tính cá nhân đi làm việc cho đối thủ, có thể là sẽ có tư liệu bí mật của công ty bạn. Vậy Thừa phát lại+ Bạn và người đó có thể cùng nhau tham gia kiểm tra và trích xuất dữ liệu máy tính cá nhân. Dịch vụ như sau:
 
SỰ HỖ TRỢ TỪ PHÍA THỪA PHÁT LẠI: 
Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận toàn bộ quá trình các bên cùng tham gia kiểm tra và trích xuất dữ liệu máy tính. Một vài điểm lưu ý:
- Thừa phát lại tư vấn và hỗ trợ khách hàng thêm về quy trình kiểm tra nhằm mục đích việc kiểm tra diễn ra theo một quy trình khách quan nhất với tiêu chí chỉ lấy đi những dữ liệu của công ty có trong laptop; không làm thất thoát hay sao chép dữ liệu cá nhân của nhân viên;
- Việc kiểm tra và lấy dữ liệu luôn có sự tham gia thực hiện và chứng kiến của nhân viên này;
- Trong vi bằng, mỗi một thao tác của các bên trên chiếc laptop đều phải có hình ảnh minh họa (quan trọng);
- Tất cả các dữ liệu, các bản thiết kế do công ty trích xuất đều phải được Thừa phát lại sao chụp lại và trích xuất ra giấy có đánh số thứ tự để đính kèm vi bằng (các dữ liệu này đồng thời cũng đưa vào 1 đĩa DVD đính kèm vi bằng)

- Thừa phát lại cho đại diện các bên ký tên vào từng trang hình ảnh được trích xuất ra, ký tên vào danh mục tài liệu trích xuất và ghi lời xác nhận rằng đây là toàn bộ dữ liệu được trích xuất ra, ngoài ra không có bất kỳ sự copy hay làm thất thoát nào dữ liệu nào khác nào từ laptop.

THỪA PHÁT LẠI tổng hợp)

Bình luận
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Để thường xuyên cập nhất thông tin luật trong nước & thế giới.